2006-02-13 15:53

W tegorocznej edycji konkursu „Alicja”, jury pod przewodnictwem Hanny Gronkiewicz–Waltz „Alicją” uhonorowało Instrument Pieniądza Elektronicznego PKO Banku Polskiego wydany we współpracy z Urzędem Miasta Poznań. Nagroda została przyznana bankowi za najbardziej innowacyjny i przyjazny produkt finansowy. Nagroda przyznawana jest przez magazyn „Twój Styl” od 1991r. – wyróżnia ona instytucje finansowe za innowacje i usługi najbardziej przyjazne dla społeczeństwa i korzystne dla budżetów gospodarstw domowych. Co roku nagrodzonych zostaje kilka instytucji. Produkt ten w grudniu 2005r został już wyróżniony nagrodą "Najlepsze w Polsce - The best in Poland" przyznaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą oraz Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług. Instrument Pieniądza Elektronicznego (IPE) jest to rodzaj elektronicznej portmonetki zakupionej przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego na rzecz osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń. Nośnikiem pieniądza elektronicznego jest karta elektroniczna wydawana ze znakiem akceptacji Maestro w ramach międzynarodowej organizacji MasterCard Int. Usługa skierowana jest do klientów korporacyjnych banku, w tym do Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy dzięki niej mogą znacznie usprawnić i obniżyć koszty oraz czasochłonność operacji związanych z wypłatą wszelkiego rodzaju świadczeń. Użytkownikami instrumentu pieniądza elektronicznego są osoby fizyczne, które nie muszą posiadać w banku rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych. Środki pieniężne zapisane na karcie można zrealizować w następujących formach:

  • gotówkowej - wypłata we wszystkich bankomatach, agencjach i oddziałach PKO Banku Polskiego,
  • bezgotówkowej we wszystkich placówkach handlowo – usługowych ze znakiem akceptacji Maestro (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Instrumentem Pieniądza Elektronicznego posługują się już klienci PKO Banku Polskiego w: Poznaniu, Bogatyni, Obornikach, Iławie, Lublinie, Kraśniku. Na koniec stycznia br. bank wydał 6,5 tys. tych kart.