2008-01-23 17:29

Dziesięć oddziałów PKO BP w gronie laureatów dziewiątej edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Platynową statuetkę zdobył Oddział 1 w Otwocku. Bank Przyjazny dla PrzedsiębiorcówKonkurs, którego ubiegłoroczna edycja przebiegała pod hasłem Rzetelny bank partnerem przedsiębiorcy jest dla banków jest elementem weryfikacji i oceny jakości usług świadczonych dla klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W 2007 r. ocenie Zespołu Audytorów oraz Kapituły Konkursu poddało się 6 banków uniwersalnych, 20 banków spółdzielczych, 21 oddziałów bankowych oraz jeden fundusz poręczeń kredytowych. Bardzo dobrą ocenę uzyskały następujące oddziały PKO BP oddziały z numerem 1: w Ciechanowie, Człuchowie, Łodzi, Łomży, Opocznie, Otwocku, Pile, Rybniku, Zambrowie i Żarach. Ponadto trzy oddziały PKO BP - z Łomży, Opoczna i Otwocka, otrzymały złote gwiazdy – nagrody wyższego szczebla, a oddział w Otwocku został także uhonorowany platynową statuetką Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Nagrodę dla Oddziału 1 w Otwocku odebrała Urszula Sabała, dyrektor placówki. Platynową statuetkę organizatorzy konkursu przyznają firmom, które nieustannie unowocześniają swoją ofertę dla MSP oraz kredują przyjazną współprace z tym sektorem uczestnicząc w kolejnych pięciu edycjach konkursu. Konkurs Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wpisuje się w działania wielu instytucji i ośrodków służące zbudowaniu wysokiej kultury współpracy między instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorcami, tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, upowszechnianie innowacji wprowadzanych w placówkach finansowych zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb sektora MSP. Konkurs ma za zadanie, wyróżnienie tych instytucji finansowych, które dokonały poważnego wysiłku, aby w przyjazny sposób udostępnić swoje usługi Małym i Średnim Przedsiębiorcom. Organizatorami konkursu są Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. W dziewięciu edycjach konkursu wzięło udział dotychczas 16 banków komercyjnych, 63 banki spółdzielcze, 258 oddziałów bankowych, a liczba przedsiębiorców uczestniczących w badaniu opinii klienta wyniosła 39 tys. klientów banków.