2007-02-20 12:35
 • 11 miliardów złotych sprzedaży kredytów mieszkaniowych w 2006 roku
 • nowa książeczka mieszkaniowa na nowe mieszkanie

Dostosowywana do potrzeb klientów oferta oraz zwiększająca się dostępność kredytów hipotecznych, ich malejące koszty czy bardziej przyjazne procedury związane z ich udzielaniem powodują, że od kilku lat obserwujemy prawdziwy boom na rynku kredytów mieszkaniowych. Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez PKO BP w 2006 wyniosła 11 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 45 proc. w stosunku do roku 2005, kiedy to sprzedaż wyniosła 7,6 mld zł. O blisko 10 tys. wzrosła też liczba udzielonych kredytów - na koniec 2006 wyniosła 90 tys. umów. Średnia wartość kredytu wyniosła w 2006 roku 114 tys. zł i była o blisko 30 proc. wyższa, od średniej wartości kredytu zaciągniętego w roku 2005. Ponadto, od kilku miesięcy obserwujemy zdecydowane zmiany zachodzące w strukturze walutowej zaciąganych kredytów. Zmniejszająca się różnica w wysokości oprocentowania kredytów złotowych i walutowych (w CHF). Brak ryzyka kursowego powoduje, że coraz więcej kredytobiorców decyduje się na kredyt w złotych – w styczniu br. kredyt złotówkach wybrało już blisko 80 proc. kredytobiorców. W roku 2006 zaś wskaźnik ten wyniósł ponad 56 proc. Kredytobiorcy coraz częściej decydują się na zakup nieruchomości nie tylko z konieczności zabezpieczenia własnych potrzeb mieszkaniowych - według szacunków w Polsce brakuje przynajmniej miliona mieszkań - ale również traktując nieruchomość jako formę udanej inwestycji. Należy więc domniemywać, że boom na rynku mieszkaniowym będzie trwał dopóki nie zostanie w dużej mierze zaspokojony popyt i nie zostaną podjęte w skali kraju decyzje administracyjne, umożliwiające zagospodarowanie dodatkowych terenów na te cele. To perspektywa co najmniej kilku lat. Spodziewamy się, że wraz z rozwojem rynku mieszkaniowego, banki, w tym PKO BP, będą udzielać jeszcze więcej kredytów finansujących te inwestycje.

Osiąganie przez PKO Bank Polski takich wyników sprzedaży nie byłoby możliwe, gdyby nie oferta na bieżąco dostosowywana do potrzeb i oczekiwań klientów. Tym bardziej, że niemal wszystkie banki oferują kredyty hipoteczne, w tym kredyty przeznaczone na refinansowanie kredytów już zaciągniętych w innych bankach. Rozeznanie się wśród tak wielu ofert ułatwiają przekazy reklamowe, w których banki komunikują klientom atuty swoich produktów. Minimalne różnice cenowe między ofertami poszczególnych banków spowodowały, że PKO BP nacisk kładzie m.in. na pozacenowe atuty swojej oferty. Ważną rolę odgrywa - przykładowo - czas i sposób załatwiania formalności związanych z udzieleniem kredytu. Ofertę kredytów hipotecznych PKO BP tworzy nowoczesny pakiet produktów przeznaczonych na każdy cel. Umożliwia on nie tylko sfinansowanie zakupu lub budowy praktycznie każdej nieruchomości na użytek własny jak i na wynajem, refinansowanie kredytów zaciągniętych w innych bankach, konsolidacji swoich zobowiązań oraz zaspokojenie wielu innych potrzeb, jak np. zakup samochodu, czy zorganizowania wymarzonych wakacji. Ponadto PKO Bank Polski zapewnia swoim klientom:

 • czytelne zasady analizy zdolności kredytowej, brak ukrytych opłat i zapisów w umowie kredytu, akceptację dochodów uzyskiwanych z różnych źródeł oraz indywidualne podejście do każdego klienta;
 • wybór waluty – kredyt można zaciągnąć w: PLN, CHF, EUR i USD;
 • niskie oprocentowanie i koszty obsługi kredytu w okresie jego uzyskania oraz spłaty;
 • możliwość sfinansowania kredytem całej kwoty prowizji oraz wszystkich kosztów związanych z inwestycją, jak np.: agencji pośrednictwa nieruchomości, aktu notarialnego, opłat związanych z księgą wieczystą i hipoteką.
 • maksymalna kwota kredytu może wynieść nawet 110 proc. wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem;
 • długi – do 30 lat – okres kredytowania;
 • wypłatę kredytu – jednorazowo lub w transzach, a jego spłatę w ratach równych lub malejących;
 • wybór oprocentowania – według zmiennej lub stałej stopy procentowej;
 • pakiet ubezpieczeń: pomostowe, niskiego wkładu własnego, na wypadek utraty pracy i hospitalizacji;
 • możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu w ciągu roku (tzw. „wakacje kredytowe”) bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Ostatnią odpowiedzią kredytową PKO BP na potrzeby klientów było wprowadzenie do oferty od 24 stycznia br. preferencyjnych kredytów mieszkaniowych z dopłatami do oprocentowania. Kredyty udzielane są w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Osoby, które spełnią warunki określone w ustawie (z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania) przez pierwszych osiem lat obowiązywania umowy kredytowej będą otrzymywać dopłatę do oprocentowania. W ciągu niecałego miesiąca wnioski o udzielenie kredytu z dopłatami złożyło już 200 klientów. Pierwsze kredyty zostały już wypłacone. Mając na uwadze, że jest grupa klientów, którzy zanim zdecydują się na zakup własnego mieszkania, wolą wcześniej przynajmniej część niezbędnych środków zaoszczędzić, na początku lutego PKO Bank Polski wprowadził do oferty nowy produkt depozytowy - Oszczędnościową Książeczkę Mieszkaniową, połączoną z funduszami inwestycyjnymi PKO/CREDIT SUISSE zarządzanymi przez PKO TFI. Nowa książeczka stanowi połączenie celowego oszczędzania na mieszkanie za pomocą tradycyjnej książeczki mieszkaniowej zapewniającej bezpieczeństwo i wysokie oprocentowanie oraz nowoczesnego i coraz bardziej popularnego inwestowania w jednostki funduszy inwestycyjnych. Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej w fundusz – PKO/Credit Suisse Zrównoważony-fio lub PKO/Credit Suisse Akcji-fio – pozwoli posiadaczom tych książeczek na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Warto wspomnieć, że w roku ubiegłym wpłaty na prowadzone przez bank oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe wyniosły ok. 3 mld zł. Na tę formę oszczędzania w samym 2006 roku zdecydowało się blisko 350 tys. klientów.