2006-11-20 11:16

PKO Bank Polski wygrał przetarg na organizację emisji obligacji komunalnych Miasta Leszna. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna z 31 sierpnia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych miasto wyemituje 15.200 obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 15.200.000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane do końca 2006 r. w sześciu seriach z terminem wykupu od 8 do 10 lat, w trybie oferty niepublicznej, tj. poprzez propozycję nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób. Obligacje nie będą zabezpieczone. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie inwestycji drogowych, infrastruktury technicznej terenów, modernizacji obiektów sportowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Emisja dla Miasta Leszna będzie:

  • 230 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP,
  • 3 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP dla Miasta Leszna,
  • 47 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP w 2006 r.,
  • 36 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP w województwie wielkopolskim,
  • 44 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP na obszarze ROK Poznań