2007-05-24 15:01

Konkurs „Teraz Polska” organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego i ma na celu wyróżnienie najlepszych krajowych produktów i usług oraz gmin i produktów lokalnych. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia laury przyznano 25 produktom i usługom oraz 9 gminom. PKO Bank Polski jest jednym z dwóch nagrodzonych w konkursie banków. Celem Programu Europejskiego PKO Banku Polskiego jest obsługa projektów realizowanych ze wsparciem z UE. Analizując potrzeby potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej, np. przedsiębiorstw czy samorządów, oraz uwzględniając specyfikę systemu dystrybucji pomocy unijnej w Polsce, PKO Bank Polski przygotował specjalną ofertę, w ramach której klienci banku mogą korzystać z produktów i usług finansowych oraz usług konsultacyjno-doradczych. – podkreśla Marek Kłuciński, rzecznik prasowy PKO BP. Program Europejski umożliwia sfinansowanie realizowanego projektu, odpowiedni dobór instrumentów rozliczeniowych oraz zabezpieczających przed ryzykami, jakie mogą wystąpić w trakcie realizowania projektu. Wiedza pracowników banku, kompleksowa oferta oraz indywidualne podejście do klienta to najważniejsze atuty oferty PKO Banku Polskiego. Podstawę oferty Programu Europejskiego PKO Banku Polskiego stanowią kredyty – pomostowy i współfinansujący – oraz promesa kredytowa, która odgrywa ważną rolę w procedurze wnioskowania o dofinansowanie, umożliwiając wykazanie źródeł finansowania projektu. Istotnym elementem oferty jest rachunek projektu, służący do przeprowadzania wszelkich rozliczeń związanych z realizowanym przedsięwzięciem. Ponadto bank oferuje instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo realizacji projektu i rozliczeń z kontrahentami, takie jak gwarancje bankowe i akredytywa dokumentowa. Na mocy porozumienia podpisanego przez PKO Bank Polski z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, nasi klienci mogą uzyskać zabezpieczenie spłaty kredytu albo realizacji projektu w postaci poręczenia lub gwarancji, udzielanych w ramach Funduszu Poręczeń Unijnych. Sprzedaż wszystkich produktów Programu Europejskiego od początku jego funkcjonowania – tj. od początku roku 2004 – do końca kwietnia 2007 roku, wyniosła ponad 4 mld zł (w tym sprzedaż kredytów ponad 2,4 mld zł).