2005-01-19 15:09
  • Rekordowe obroty w grudniu
  • Dwukrotny przyrost kart kredytowych

W 2004 r. PKO Bank Polski pobił kolejne rekordy w kartowym biznesie. Najlepszym miesiącem był grudzień. W tym miesiącu liczba operacji dokonanych przez posiadaczy kart PKO BP przekroczyła 21 mln (średnia w miesiącu w ciągu ub. r. wyniosła ok. 18 mln). Liczba operacji w bankomatach należących do sieci banku przekroczyła 15 mln (przy średniej miesięcznej 13,5 mln), natomiast transakcji dokonanych w punktach usługowo handlowych – 5,3 mln (średnia miesięczna 4 mln). Również w grudniu, po raz pierwszy udział transakcji bezgotówkowych, wśród wszystkich operacji wykonywanych przy użyciu kart, przekroczył 25 %. Na koniec 2004 r. liczba wszystkich kart wydanych przez PKO BP osiągnęła poziom ponad 5,4 mln, co stanowiło 13% przyrost w stosunku do roku 2003 r. Średnio miesięcznie wydawano 50 tys. kart. Największą dynamikę przyrostu osiągnęły karty kredytowe - wyniosła ona ponad 100%. Osiągnięte wyniki sprzedaży kart kredytowych potwierdzają słuszność wybranej strategii, której założeniem jest kierowanie oferty do masowego odbiorcy. Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera na rynku kart kredytowych. Stąd oferta PKO BP charakteryzuje się niskim progiem dochodów wymaganych do jej otrzymania. To jeden z najbardziej atrakcyjnych tego typu produktów na rynku, o jednej z najniższych stawek oprocentowania – podkreśla Jacek Obłękowski, członek zarządu PKO Banku Polskiego. Łączna liczba operacji zrealizowanych kartami banku w 2004 roku przekroczyła 220 mln, wykazując przyrost o ponad 20%, w stosunku do 2003 r. Wśród tych transakcji:

  • w bankomatach zrealizowano ponad 166 mln operacji (przyrost o ponad 14%), a wartość tych operacji wzrosła o ponad 18%;
  • liczba operacji bezgotówkowych wyniosła 51 mln (przyrost o prawie 40%), a ich wartość wzrosła o 34%.

Jest to efekt realizowanej przez bank polityki zwiększania obrotu bezgotówkowego. Służyły temu m.in. oferowane atrakcyjne warunki korzystania w kart, przeprowadzane akcje promocyjne propagujące posługiwanie się kartami i poszerzanie sieci punktów akceptujących karty PKO BP oraz bankomatów, z których klienci PKO BP korzystają na zasadach bezprowizyjnych. W tym roku bank kontynuuje te działania. Na koniec roku 2004 r. liczba bankomatów PKO BP wynosi 1785 sztuk. Dokonano z nich 165 mln wypłat (przyrost o 15%). Średnia wartość wypłaty z bankomatu wyniosła 240 zł. Dodatkowo w sieci bankomatów PKO BP złożono 150 tys. depozytów kopertowych i zakupiono ponad 230 tys. kart telefonii komórkowej. Osiągnięte przez PKO Bank Polski wyniki plasują bank na pozycji lidera w biznesie kartowym – co trzecia karta znajdująca się w obrocie kartowym opatrzona jest w logo PKO BP, co czwarty bankomat to urządzenie tego banku. Bank zajmuje już drugą pozycje pod względem wydanych kart kredytowych, a pierwsze pod względem dynamiki ich przyrostu. Wybrane pozycje z biznesu kartowego PKO Banku Polskiego w 2004 r. i 2003 r.

Nazwa 2004 r.
liczba w tys.
2003 r.
liczba w tys.
Wzrost/spadek o
( w %)
Karty ogółem 5 443 4 833 13%
Karty dla klientów indywidualnych w tym: 5 245 4 643 13%
Karty debetowe 4 766 4 310 11%
Karty obciążeniowe 163 181 - 9 %
Karty kredytowe 315 151 109%
Karty dla klientów instytucjonalnych w tym: 197 189 4%
Karty debetowe 175 179 - 2%
Karty obciążeniowe 9,6 10 - 4%
Karty kredytowe 12,8 0 x
Bankomaty w szt. w tym: 1785 1734 3%
z funkcją depozytową: 830 811 2%

Pliki do pobrania