2009-07-31 15:48

W przeddzień 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w piątek 31 lipca, w samym sercu Warszawy, w Rotundzie została otwarta wystawa zatytułowanej „Warszawa ‘44 - Pamiętamy!”. Na budynku Rotundy zostały zainstalowane powiększone fotografie przedstawiające sceny z 63 dni Powstania Warszawskiego, a wewnątrz oddziału zaprezentowana kolekcja poczty powstańczej – listów, kopert i znaczków Poczty Polowej działającej podczas powstania. Zbiór został zakupiony przez Muzeum Powstania Warszawskiego dzięki finansowemu wsparciu m.in. PKO BP. Fotografie zostały zaprezentowane również w podświetlanych kasetonach w oddziale, a na monitorach można obejrzeć m.in. filmową kronikę powstańczą czy reportaż z zakupu kolekcji poczty powstańczej na aukcji w Düsseldorfie. Pomysł zorganizowania wystawy zrodził się wśród pracowników PKO BOP. W ten sposób postanowiono uczcić 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i oddać cześć jego uczestnikom, wśród których byli także pracownicy PKO, którzy po godzinie „W” wrócili do siedziby Kasy, by zabezpieczyć mienie, bronić budynków, nieść pomoc rannym. W budynkach PKO w rejonie ulic Świętokrzyskiej, Jasnej i Marszałkowskiej mieściła się Komenda Główna AK, miał tu siedzibę Delegat Rządu na Kraj, działała radiostacja, mieścił się szpital polowy. Wystawa, której towarzyszy hasło „PKO BP – polski bank – polska historia” nie jest pierwszą inicjatywą PKO BP związaną z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego. Grupa pracowników Banku wzięła także udział w XIX Biegu Powstania Warszawskiego, a PKO BP był głównym sponsorem tej imprezy. Wystawa „Warszawa'44 – Pamiętamy!” będzie czynna do 3 października br. – tragicznej rocznicy upadku Powstania. Można ją zwiedzać w godzinach pracy Oddziału 3 PKO BP (od poniedziałku do piątku między 8:00 a 19:00, a w soboty od 9:00 do 13:00).

Wystawa Powstanie Warszawskie
Rotunda PKO

Wystawa Powstanie Warszawskie
fragment ekspozycji poczty polowej z Powstania Warszawskiego

Wystawa Powstanie Warszawskie
otwarcie wystawy. Od lewej: Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego i Wojciech Papierak, p.o. prezesa PKO BP

Wystawa Powstanie Warszawskie
jeden z monitorów, na którym można oglądać fragmenty kronik z Powstania Warszawskiego