Komisja Nadzoru Finansowegohttp://www.knf.gov.pl
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawiehttp://www.gpw.pl/
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowychhttp://www.seg.org.pl/
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SAhttp://www.kdpw.com.pl/
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnychhttp://www.sii.org.pl/
GPWInfoStrefahttp://www.gpwinfostrefa.pl
Sejm Rzeczypospolitej Polskiejhttp://www.sejm.gov.pl/
Ministerstwo Finansówhttp://www.mf.gov.pl/ lub http://www.mofnet.gov.pl
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)http://www.esma.europa.eu/
Międzynarodowe Standardy Rachunkowościhttp://www.ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm
Bank Światowyhttp://www.worldbank.org
Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowościhttp://www.iasb.org
Strona o Międzynarodowych Standardach Rachunkowościhttp://www.iasplus.com
Drukuj