Komisja Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie http://www.gpw.pl/
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych http://www.seg.org.pl/
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA http://www.kdpw.com.pl/
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych http://www.sii.org.pl/
GPWInfoStrefa http://www.gpwinfostrefa.pl
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej http://www.sejm.gov.pl/
Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl/ lub http://www.mofnet.gov.pl
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) http://www.esma.europa.eu/
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości http://www.ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm
Bank Światowy http://www.worldbank.org
Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości http://www.iasb.org
Strona o Międzynarodowych Standardach Rachunkowości http://www.iasplus.com
Drukuj