2005-04-14 16:41

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 13.04.2005 roku Pan Arkadiusz Kamiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO BP SA z dniem 29 kwietnia 2005 roku.