2006-03-24 08:29

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że raport roczny PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2005 r., którego termin publikowania został wyznaczony na dzień 29.03.2006 r. (raport nr 4/2006 z dnia 31.01.2006 r.) zostanie opublikowany 28.03.2006 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2005 r., którego termin publikowania został wyznaczony na dzień 29.03.2006 r. (raport nr 4/2006 z dnia 31.01.2006 r.) zostanie opublikowany 28.03.2006 r.