2005-01-31 16:44

Podstawa prawna: Paragraf 58 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, na podstawie par. 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oświadcza, że zamierza w 2005 roku przekazać skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2005 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym.