2006-01-11 08:26

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2006 roku:

  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za IV kwartał 2005 r. - termin przekazania raportu: 22 lutego 2006 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za I kwartał 2006 r. – termin przekazania raportu: 15 maja 2006 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za II kwartał 2006 r. - termin przekazania raportu: 11 sierpnia 2006 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za III kwartał 2006 r. - termin przekazania raportu: 14 listopada 2006 r.
  • skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2006 r. – termin przekazania raportu: 2 października 2006 r.

Spółka do 31 stycznia 2006 r. poinformuje o terminach przekazania:

  • raportu rocznego PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz
  • skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.