2007-01-10 21:52

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że Pan Sławomir Skrzypek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 10 stycznia 2007 r. w związku z powołaniem na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto Zarząd PKO BP SA informuje, że Rada Nadzorcza PKO BP SA na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2007 r. delegowała Pana dr Marka Głuchowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP SA do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKO BP SA na okres do 23 stycznia 2007. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą w okresie od 24 stycznia 2007 r. do 26 stycznia 2007 r. w skład Zarządu Banku kandydata do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku, deleguje się Pana dr Marka Głuchowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP SA do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKO BP SA od dnia 27 stycznia 2007 r., nie dłużej niż do 10 kwietnia 2007 r.