2008-01-09 09:06

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za IV kwartał 2007 r. - termin przekazania raportu: 15 luty 2008 r.
  • raport roczny PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. - termin przekazania raportu: 1 kwietnia 2008 r.
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r. - termin przekazania raportu: 1 kwietnia 2008 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za I kwartał 2008 r. - termin przekazania raportu: 14 maja 2008 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za II kwartał 2008 r. - termin przekazania raportu: 8 sierpnia 2008 r.
  • skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2008 r. - termin przekazania raportu: 26 września 2008 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za III kwartał 2008 r. - termin przekazania raportu: 7 listopada 2008 r.