2007-03-14 09:16

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.”) informuje, że w dniu 13 marca 2007r. został powiadomiony, iż Pan Zdzisław Sokal złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 13 marca 2007 r.