2009-04-20 15:48

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną 20 kwietnia 2009 r., Eligiusz Jerzy Krześniak (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP SA) złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO BP SA z dniem 19 kwietnia 2009 r.