2005-05-11 09:28

Podstawa prawna: Paragraf 45 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – WZA projekty uchwał Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 19 maja 2005 r.:

Pliki do pobrania