2007-03-19 19:21

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanym pierwotnie na dzień 6 marca 2007 r., a kontynuującym obrady w dniu 19 marca 2007r.

Pliki do pobrania