2008-02-26 18:26

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że następujący członkowie Rady Nadzorczej PKO BP SA złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO BP SA z dniem 26 lutego 2008 r.:

  1. Marek Głuchowski
  2. Agnieszka Winnik-Kalmeba
  3. Tomasz Siemiątkowski
  4. Jerzy Michałowski

Ponadto Zarząd PKO BP SA informuje, iż Urszula Pałaszek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PKO BP SA z dniem 25 lutego 2008 r.