2004-10-26 23:59

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w związku z udostępnieniem wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym w dniu 25 października 2004 r. Wstępnego Dokumentu Informacyjnego (Preliminary Information Memorandum), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. niniejszym informuje o następujących zmianach w treści opublikowanego w dniu 6 października 2004 r. Prospektu Emisyjnego (wykaz zmian znajduje się w poniższym pliku zawierającym pełną treść raportu). Terminy pisane dużą literą i nie zdefiniowane w treści raportu mają znaczenie nadane im w treści Prospektu Emisyjnego. Stabilisation/FSA

Pliki do pobrania