2006-03-30 16:58

Podstawa prawna: Paragraf 86 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 15/2006, przy którym przesłane zostało nieoficjalne tłumaczenie na język angielski sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2005 r. będącego częścią raportu rocznego PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz nieoficjalne tłumaczenie na język angielski skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r. będącego częścią skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r., wystąpiły pomyłki pisarskie, które zostały przedstawione w załączonych plikach poprzez pogrubienie i zaznaczenie ich w tekście kolorem niebieskim.