2006-03-28 18:55

Podstawa prawna: Paragraf 86 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2006 r. raportu rocznego PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2005 r., PKO BP S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdań na język angielski.

Pliki do pobrania