2008-02-26 18:27

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA w dniu 26 lutego 2008 r.

Pliki do pobrania