2010-03-19 14:56

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) - zgodnie z informacją otrzymaną 19 marca 2010 r. , przekazuje do wiadomości informację o transakcji dokonanej na papierach wartościowych Banku przesłaną przez Pana Zbigniewa Jagiełło – p.o. Prezesa Zarządu Banku.

Pliki do pobrania