2004-11-02 23:59

W związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zwiększenia ogólnej liczby Akcji Oferowanych z 300.000.000 do 385.000.000 akcji (tj. z 30 procent do 38,5 procent ogólnej liczby akcji Banku), Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, informuje o następujących zmianach w treści Prospektu (na które Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę w dniu 2 listopada 2004 r. decyzją nr DSP/E/410/32/60/2004, po rozpoznaniu wniosku Wprowadzającego, Oferującego i Emitenta):

Pliki do pobrania