2005-05-16 09:53

Podstawa prawna: Paragraf 107 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W związku opublikowaniem w dniu 16.05.2005 r. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2005 roku, PKO BP SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdania na język angielski.

Pliki do pobrania