2004-11-03 14:32

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, iż w nieoficjalnym tłumaczeniu na język angielski polskiego tekstu raportu bieżącego nr 16/2004 w zdaniu pierwszym tłumaczenia raportu oraz w wymienionych dalej punktach tłumaczenia tj. w pkt 1 rozdziału III Prospektu, w pkt 2.3.1 Rozdziału III Prospektu oraz w pkt. 3.1. rozdziału III Prospektu omyłkowo podano niektóre z liczb. W związku z powyższym Bank ponownie w całości przesyła nieoficjalne tłumaczenie na język angielski polskiego tekstu raportu nr 16/2004. Stabilisation/FSA

Pliki do pobrania