2009-05-12 21:22

Podstawa prawna: Art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2008 (z dnia 9 grudnia 2008 r.) Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż z dniem 12 maja 2009 r. Bank odstąpił od negocjacji prowadzonych przez PKO BP SA mających na celu nabycie 99,92% akcji spółki AIG Bank Polska S.A. i 100% akcji spółki AIG Credit S.A.