2005-05-19 19:53

Podstawa prawna: Paragraf 45 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2005 r.

Pliki do pobrania