2007-04-02 19:31

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, że Rada Nadzorcza PKO BP SA na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2007 r.:

  • delegowała Pana dr Marka Głuchowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP SA, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych dotyczących działalności Zarządu Banku w zakresie prowadzenia spraw PKO BP SA od dnia 11 kwietnia 2007 r.;
  • powierzyła z dniem 11 kwietnia 2007 r. Panu Rafałowi Juszczakowi wiceprezesowi Zarządu Banku pełnienie obowiązków prezesa Zarządu PKO BP SA do czasu wyboru prezesa Zarządu Banku;
  • delegowała Członka Rady Nadzorczej PKO BP SA Pana dr Adama Skowrońskiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa Zarządu Banku od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r.