2008-03-18 09:00

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że:

  • raport roczny PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2007 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2008 r. (raport bieżący nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.) zostanie opublikowany 15 kwietnia 2008 r.;
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2007r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2008 r. (raport bieżący nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.) zostanie opublikowany 15 kwietnia 2008 r.;
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za I kwartał 2008r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 14 maja 2008 r. (raport bieżący nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008) zostanie opublikowany dnia 8 maja 2008 r.