2005-05-23 16:41

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 26 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 19 dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Minister Skarbu Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKO BP SA wyznaczył: 1. Pana Bazyla Samojlika – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, 2. Panią Urszulę Pałaszek – na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku.