2006-04-13 16:55

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za I kwartał 2006 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 15.05.2006 r. (Raport bieżący nr 1/2006 z dnia 11.01.2006) zostanie opublikowany w dniu 12.05.2006 r.