2005-01-31 16:52

Podstawa prawna: Paragraf 69 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ogłasza terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 roku:

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za I kwartał 2005 r. – termin przesłania raportu: 16 maja 2005 r.
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za II kwartał 2005 r. - termin przesłania raportu:16 sierpnia 2005 r.
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za III kwartał 2005 r. - termin przesłania raportu:14 listopada 2005 r.
- skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2005 r. – termin przesłania raportu: 30 września 2005 r.

Spółka poinformowała o terminach przekazania:

- skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za IV kwartał 2004 r.,
-raportu rocznego PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz
- skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.

w raporcie 23/2004.