2008-01-10 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP SA”) niniejszym informuje, iż w dniu 10 stycznia 2008 r. został powiadomiony, iż Pan Marek Głuchowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP SA, podjął decyzję o niewzięciu udziału w konkursie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej PKO BP SA ogłoszonym przez Ministerstwo Skarbu Państwa w dniu 7 stycznia 2008 r.