2006-04-18 22:18

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2006 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. W trakcie Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu dwa sprzeciwy: do uchwały nr 15/2006 i nr 29/2006.

Pliki do pobrania