2008-04-15 16:55

Podstawa prawna: Paragraf 28 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 22/2008 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że: Pan Jerzy Pruski:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej,
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.