2010-05-21 15:55

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) - przekazuje do wiadomości informację otrzymaną 21 maja 2010 r. o transakcji dokonanej na papierach wartościowych Banku przesłaną przez Pana Zbigniewa Jagiełło – Prezesa Zarządu Banku.

Pliki do pobrania