2005-06-23 16:41

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 26 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 19 dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2005 r. na podstawie § 12 ust. 2 Statutu PKO BP S.A wyznaczyła Pana Krzysztofa Zdanowskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.