2008-04-25 08:34

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść projektów uchwał (wraz z załącznikami wcześniej nie publikowanymi w raporcie nr 24/2008), które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 20 maja 2008 r.

Pliki do pobrania