2005-07-14 16:44

Podstawa prawna: Paragraf 45 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W związku ze zmianami w treści Statutu PKO BP SA wprowadzonymi uchwałami powziętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2005 r., a zarejestrowanymi przez Krajowy Rejestr Sądowy, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w załączeniu przesyła tekst jednolity Statutu.

Pliki do pobrania