2005-07-22 17:23

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: PKO BP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż w dniu 19 lipca 2005 roku została zawiązana spółka pod firmą UKRPOLINWESTYCJE z siedzibą w Kijowie, Ukraina, której kapitał zakładowy wyrażony w Hrywnach wynosi równowartość 100.000 USD i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej wyrażonej w Hrywnach, stanowiącej równowartość 1.000 USD. 55 udziałów w kapitale zakładowym UKRPOLINWESTYCJE objęła PKO Inwestycje Sp. z o.o. – spółka zależna od PKO BP SA.