2006-06-09 16:57

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 29/2006, wystąpiła pomyłka pisarska. W raporcie jest liczba „931,69 mln zł” - powinna być liczba „1.031,69 mln zł”.