2008-05-12 16:56

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA („Bank”) przekazuje do wiadomości informację o transakcji dokonanej na papierach wartościowych Banku przez osobę bliską z osobą zobowiązaną.

Pliki do pobrania