2008-05-20 17:01

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2008 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania