2005-07-29 16:41

Podstawa prawna: Art. 81 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Treść raportu: Zarząd PKO BP SA niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2005 r. podpisał z Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej Poczta Polska z siedzibą w Warszawie list intencyjny, w którym Strony wyraziły wolę rozszerzenia i zacieśnienia dotychczasowej współpracy dążąc do optymalnego wykorzystania istniejących potencjałów obu partnerów tak, aby w przyszłości możliwe stało się stworzenie aliansu strategicznego. W celu realizacji wyrażonych intencji Strony postanowiły powołać wspólny zespół, który w terminie 2 miesięcy ma za zadanie rozważyć i przeanalizować możliwości rozszerzenia współpracy obu partnerów.