2006-06-26 19:22

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 26 czerwca 2006r. Rada Nadzorcza PKO BP SA podjęła uchwały powołujące:

  • Pana Zdzisława Sokala do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku,
  • Pana Rafała Juszczaka do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Pan Sokal i Pan Juszczak zostali powołani z dniem 1 lipca 2006r. do pełnienia wskazanych funkcji w PKO BP SA na wspólną kadencję Zarządu, rozpoczętą z dniem 19 maja 2005r. Informacje o powołanych członkach Zarządu: Zdzisław Sokal Lat 48. Magister ekonomii. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W latach 1990-1992 był współwłaścicielem firmy handlowej. W latach 1992-1994 pracownik firmy konsultingowej Effect Sp. z o.o. W roku 1994 pracował w Departamencie Kredytów Wydzielonych w Kredyt Banku S.A., gdzie zajmował się restrukturyzacją kredytów. W latach 1994-1996 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Szefa Biura Analiz i Konsultingu w spółce celowej Kredyt Banku S.A. - Bankowy Dom Handlowy Sp. z o.o. W latach 1996 – 1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Prospector Sp. z o.o., jednego z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych Polsce. W latach 1997-1998 pełnił funkcję Prezesa Zarządu SKK Finanse Sp. z o.o., gdzie tworzył programy szkoleniowe dla banków, firm ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw. W latach 1998-2001 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z.o.o. W latach 2002-2004 pełnił funkcję członka Zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., gdzie zajmował się przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę prawa handlowego oraz restrukturyzacją organizacyjną i finansową. Od 2004r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oraz Prezesa Zarządu SKK Finanse Sp. z o.o. Rafał Juszczak Lat 36. Magister historii. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada tytuł Mastère Spécialisé Banque et Finance wydany przez Wyższą Szkołę Handlową w Rouen we współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Bankowych w Paryżu i Politechnikę Gdańską. W latach 1994-1996 pracował jako makler na Giełdzie Towarowej, specjalista ds. sprzedaży w spółce Arbor Sp. z o.o. i w Zespole Sprzedaż i Marketingu w spółce Atlanta Poland S.A. W latach 1996-1998 kierował Zespołem Audytu Wewnętrznego w Societe Generale Oddział w Warszawie. W 1998 roku rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A., jako asystent Wiceprezesa Zarządu Banku ds. Operacji i Technologii, gdzie brał udział w przygotowaniu projektów strategicznych, następnie jako Zastępca Dyrektora Biura Integracji , zajmował się pracą nad połączeniem Banku Handlowego z Citibank Polska. W 2001 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, odpowiadając za proces jego restrukturyzacji. Następnie kierował Departamentem Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 r. został Szefem Pionu Małych Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku. Od 1 sierpnia 2005 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej w PKO BP S.A. Od sierpnia 2005r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. Żadna z wyżej wskazanych osób nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP SA. Żadna z wyżej wskazanych osób nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do wobec PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z wyżej wskazanych osób nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej. Żadna z wyżej wskazanych osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.