2007-07-12 16:57

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za II kwartał 2007 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 14.08.2007 r. (Raport bieżący nr 3/2007 z dnia 26.01.2007) zostanie opublikowany w dniu 08.08.2007 r.