2004-10-06 16:29

Podstawa prawna:

§ 43 ust. 1 pkt 2 RO - wniosek o dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym

Treść raportu:

Niniejszym Bank PKO BP SA ponownie przesyła oświadczenie Zarządu Banku stanowiące załącznik do wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych uzupełnione o komentarz Banku. Oświadczenie to, dotyczące przestrzegania przez PKO BP SA dobrych praktyk w spółkach publicznych zostanie opublikowane na stronie internetowej PKO BP SA z chwilą zamknięcia publicznej oferty sprzedaży akcji PKO BP SA