2005-02-14 09:35

Podstawa prawna: par 69 ust.1 rozporzadzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych Treść raportu: W zwiazku z opublikowaniem w dniu 14.02.2005 r. skonsolidowanego sprawozdania finasowego za IV kwartał 2004 roku, PKO BP S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdania na język angielski.

Pliki do pobrania